Navi: Staff Directory
Staff Directory

Name : Dr Herwina Rosnan
Position : Timbalan Pengarah Pusat Jaringan Masyarakat (CNC)
E-mail : herwina@salam.uitm.edu.my / herwinaros@gmail.com
Contact : 603-5544 2824
 

1 Malaysia myGoverment Jom Masuk U MSC Malaysia MAMPU MOF Malaysian Qualifications Agency PEMANDU UiTM Malaysia